A4003C,TPF141,RY8310,SGM203613823212559
在线咨询1
在线咨询2

全国服务热线

13823212559
业务微信号:吴隆权

N-CH

当前位置: 首页 > 产品与应用 > MOSFET > N-CH
产品名称 品牌 类型 Vds ID VGS Rdson@10V Typ Rdson@4.5V Tpy Rdson@2.5V Typ 封装形式
NP60N03QR-N 上海南麟 N-CH 30V 60A ±20V 4.1 mΩ 5.3 mΩ DFN3*3-8L
NP100N03D6-N 上海南麟 N-CH 30V 100A ±20V 3.4 mΩ 5.1 mΩ DFN5*6-8L
NP110S03PD6 上海南麟 N-CH 30V 110A ±12V 2.6mΩ 4.6mΩ DFN5*6-8L
NP1040D6-N 上海南麟 N-CH 100V 40A ±20V 14mΩ 18mΩ DFN5*6-8L
NP2300BHR 上海南麟 N-CH 20V 5A ±12V 26mΩ 36mΩ ESOT23-3
NP2302FHR 上海南麟 N-CH 20V 3A ±12V 45mΩ 73mΩ ESOT23-3
NP6930SR 上海南麟 N-CH 100V 4A ±20V 100mΩ 120mΩ SOP8
NP2N7002VR 上海南麟 N-CH 60V 300mA ±20V 2.5Ω SOT23
NP4446SR 上海南麟 N-CH 30V 15A ±20V 6.8mΩ 9.0mΩ SOP8
NP40N03QR 上海南麟 N-CH 30V 40A ±20V 5.4mΩ 8mΩ DFN3*3-8L
NP40N04QR 上海南麟 N-CH 40V 40V ±20V 6.6mΩ 9mΩ DFN3*3-8L
NP45N03QR 上海南麟 N-CH 30V 45A ±20V 6.3mΩ 9.9mΩ DFN3*3-8L
NP45S06D6 上海南麟 N-CH 60V 45A ±20V 7.7mΩ 11.7mΩ DFN5*6-8L
NP60S12D6 上海南麟 N-CH 120V 60A ±20V 8.5mΩ 10.2mΩ DFN5*6-8L
NP75N03D6 上海南麟 N-CH 30V 75A ±20V 4.5mΩ 6.2mΩ DFN5*6-8L
NP2012DR 上海南麟 N-CH 20V 12A ±12V 12mΩ 15mΩ DFN2*2-6L

最新推荐

热销产品