A4003C,TPF141,RY8310,SGM203613823212559
在线咨询1
在线咨询2

全国服务热线

13823212559
业务微信号:吴隆权

P-CH

当前位置: 首页 > 产品与应用 > MOSFET > P-CH
产品名称 品牌 类型 Vds ID VGS Rdson@10V Typ Rdson@4.5V Tpy Rdson@2.5V Typ 封装形式
NP2301AJR 上海南麟 P-CH -20V -1.4A ±12V 90mΩ 110mΩ SPT-323
NP2301FHR 上海南麟 P-CH -20V -3A ±12V 90 mΩ 130 mΩ ESOT23-3
NP4409SR 上海南麟 P-CH -30V -15A ±20V 5.5mΩ 8.3mΩ SOP8
NP1205VR 上海南麟 P-CH -12V -5A ±12V 30mΩ 38mΩ SOT23
NP9P03G 上海南麟 P-CH -30V -30A ±20V 12.5mΩ 18mΩ TO-252-2L
NP9P03QR 上海南麟 P-CH -30V -30A ±20V 16.2mΩ 21.8mΩ DFN3*3-8L
NP35P03QR 上海南麟 P-CH -30V -35A ±25V 11.8mΩ 17.2mΩ DFN3*3-8L
NP40P04D6 上海南麟 P-CH -40V -40V ±20V 9mΩ 13mΩ DFN5*6-8L
NP45P03QR 上海南麟 P-CH -30V -45A ±20V 8.7mΩ 10.8mΩ DFN3*3-8L
NP60P06G 上海南麟 P-CH -60V -60A ±20V 17.5mΩ 19.5mΩ TO-252-2L
NP3401VR-S 上海南麟 P-CH -30V -4A ±12V 60mΩ 80mΩ SOT23
NP4407SR-M 上海南麟 P-CH -30V -14A ±25V 10mΩ 15mΩ SOP8
NP4419SR 上海南麟 P-CH -30V -9A ±20V 16mΩ 21mΩ SOP8
NP9435ASR 上海南麟 P-CH -30V -5.5A ±20V 42mΩ 58mΩ SOP8
NP2301AMR 上海南麟 P-CH -20V -2.8A ±12V 60mΩ 75mΩ SOT23-3L
NP3401MR 上海南麟 P-CH -30V -4.2A ±12V 39mΩ 49mΩ SOT23-3L

最新推荐

热销产品