A4003C,TPF141,RY8310,SGM203613823212559
在线咨询1
在线咨询2

全国服务热线

13823212559
业务微信号:吴隆权

产品与应用

当前位置: 首页 > 产品与应用
产品名称 品牌 工作电压 耐压 逻辑 分辨率 BW @-3dB 复位电压 最大充电电流 输出电流 控制模式 振荡频率 反馈电压 静态功耗 纹波抑制比 封装形式 功能简介
LN1234 上海南麟 1.8-5.0V 0 300mA 0 0 50uA SOT23-5 高纹波抑制比
XT4077 上海南麟 4.25-6.5V 1A 1A ESOP8 4056 1A
LN1154 上海南麟 2.0-7.0V 300mA 60uA SOT23-5,DFN1*1-4 低功耗、低跌落电压
RY8310 蕊源 4.0-30V 1.2A 1.4MHz 0.8V SOT23-6 30高压DC-DC
XT3412 上海南麟 2.5-6.0V 1.2A 1.5MHz 0.6V SOT23-5 COT构架
LN3490 上海南麟 4.5-20V 2A PWM/PFM 0.2V SOT23-6 降压型LED驱动
LN2241 上海南麟 1,8-5.5V 1.2A 1MHz 0.6V SOT23-6 同步升压真关断
LN9703 上海南麟 2.0-5.5V SOT23-5 70mΩ 负载开关
LN1134 上海南麟 2.0-7.0V 0 300mA 0 0 70uA SOT23-5,SOT-353 高纹波抑制比
LN2115 上海南麟 3.6-6.0V 0 300mA PWM 0 0.25V 0 SOT23-6 升压型LED驱动
JW5026 杰华特 4.7-40V 1A 1.1MHz 0.8V SOT23-6 高频率、高电压、大电流
XT3411 上海南麟 2.5-7.2V 1.5A 1.5MHz 0.6V SOT23-5 7.2V耐压
LN4890 上海南麟 2.2-5.0V MSOP8、SOP8 单声道1W音频放大
LN6210 上海南麟 2.0-7.0V 0 700mA 0 0 30uA SOT23-5,SOT89-5 大电流LDO
LN2402 上海南麟 2.5-6.0V 1A 1.5MHz 0.6V 0 SOT23-5 1A降压DC-DC
LN2120 上海南麟 3.0-6.0V 0 2.5A PWM 0 0.2V SOT23-6 升压型LED驱动

最新推荐

热销产品